cleft
cright

Apdrošināšana prezidijs

 
MŪS ATBALSTA

Atpakaļ


Par sadarbības turpināšanu ar ASS Ergo Latvija - situācijas analīze un lēmumi.

Pirms pāris mēnešiem, kad sākām runāt par nākamās sezonas motosportistu apdrošināšanu, nonācām neapskaužamā situācijā. Sakarā ar to, ka iepriekšējā sezonā AAS ERGO Latvija ir kopumā  motosportistu apdrošināšanā cietusi zaudējumus, šogad tika atteikta kombinēto traumu apdrošināšana. Kopumā Latvijas motosportā AAS ERGO Latvija bija apdrošināti ap 750 motosportistu, no kuriem 398 ir apdrošināti ar apdrošināšanas līgumu, kurš noslēgts tieši starp LaMSF un AAS ERGO Latvija. Tā kā pagājušajā gadā esam izsnieguši  565 gada licences, tad secinām, ka ap 150 sportistu ir apdrošinājušies pie citiem apdrošināšanas starpniekiem un atlikušie aptuveni 200 sportistu ir apdrošinājušies caur citiem motosporta pārstāvjiem.

Veicām aprēķinu un konstatējām, ka atlīdzība par traumām apdrošināšanas līgumam, kurš noslēgts tieši starp LaMSF un AAS ERGO Latvija sastāda nedaudz virs 60%, kas ir normāls rādītājs. Normāli rezultāti ir arī ārzemju ceļojumu apdrošināšanas polišu analīzē. Secinājām, ka lielos zaudējumus nav radījis LaMSF tiešais līgums ar AAS ERGO Latvija, bet gan līgumi, kurus slēguši citi starpnieki. Tādēļ cīnījāmies par to, lai LaMSF piedāvājumu veido neatkarīgi no kopējā motosporta apdrošināšanas piedāvājuma un par to, lai mums piešķir labākus tarifus un iekļauj kombinētās traumas.

Sarunu procedūrās izvērtējām trīs brokeru iesniegtos priekšlikumus un AAS ERGO Latvija piedāvājumu. Rezultātā tāpat kā katru gadu tika apsekotas gandrīz visas apdrošināšanas kompānijas un nonācām pie secinājuma, ka kombinētās traumas piedāvā tikai Seesam un Baltikums.

Ļoti žēl, ka vēl pirms prezidija lēmuma pieņemšanas  atsevišķi mūsu biedri sūtīja nepatiesas un federāciju – tas nozīmē visu mūsu pašu biedru – apvainojošas vēstules  par kurām tiem cilvēkiem jāatbild visai motosporta saimei par savu LaMSF ētikas kodeksam neatbilstošu rīcību.

Diemžēl Baltikumā netika piedāvāta apdrošināšana visā pasaulē un nebija tabulā iekļauti dārgākie G un H varianti, ko izmanto daudzi lielie klubi un sportisti. Līdz Jaunajam gadam Baltikums sadarbībā ar kompāniju ROOT saskaņā ar iepriekšējo mutisko vienošanos nepiestādīja starptautisko polišu jaunos noteikumus, neveica papildinājumu Nelaimes gadījumu apdrošināšanas polises piedāvājumā un netika sagatavots savstarpējais līguma projekts ar ROOT, kur būtu atrunāta federācijas administratīvā komisija un ROOT atbildība par atlīdzības jautājumu kārtošanu pēc nelaimes gadījumiem. Seesam arī nespēja vienā paketē piedāvāt starptautisko apdrošināšanu FIM un UEM/FIM Eiropas licencēm un cenas apdrošināšanai LaMSF licencēm, vērtējot atbilstošus segumus, nebija labākās. Tāpat netika piedāvāti visi apdrošināšanas varianti.

Vēl  pirms pēdējās prezidija sēdes tika saņemtas ziņas no vairākiem vadošajiem sportistiem un klubiem, kas bija dzirdējuši par pārrunām ar Baltikumu, par to, ka tic ilgstošajai sadarbībai ar ERGO un nevēlas mainīt kaut ko uz nezināmo. Atgādinām, ka LaMSF jau no 2006.gada sportistu apdrošināšanā sadarbojas tieši ar AAS Ergo Latvija.

Turpinot sarunas, izdevās panākt vienošanos ar ASS ERGO Latvija, ka federācijai kā vienīgajai Latvijā LSFP oficiāli atzītajai motosporta federācijai tiek gatavots ekskluzīvs piedāvājums, papildus iekļaujot arī kombinētās traumas.  AAS ERGO Latvija garantē līgumu motosportistu apdrošināšanai uz šādiem noteikumiem tikai ar LaMSF un nodrošina LaMSF 20% starpniecības komisiju no apdrošināšanas prēmijām, kas var tikt izmantota pēc mūsu ieskatiem.

Atgādinām, ka tikai mūsu sportistiem, apdrošinoties vienā kompānijā, varam kā biedrība dabūt šos labvēlīgos noteikumus. AAS ERGO Latvija arī vienīgie tāpat kā iepriekšējos gadus pilnīgi nodrošina starptautisko FIM un UEM/FIM Eiropa sportistu apdrošināšanas prasības.

Komplektā ietilpst arī sacensību civiltiesiskā apdrošināšana atbilstoši Publisko pasākumu organizēšanas likumam.

Pēc rūpīgas atkārtotas analīzes, prezidijs 28.decembra sēdē pieņēma lēmumu turpināt sadarbību ar AAS ERGO Latvija.

Pašreiz risinās sarunas, lai mūsu sportisti ar LaMSF licencēm jebkurā ERGO aģentūrā saņemtu atlaides arī citiem apdrošināšanas veidiem.

Parakstītajā polisē ar AAS ERGO Latvija LaMSF ir apdrošināšanas ņēmējs, kurš savā sarakstā iekļauj savus sportistus un biedrus. Apdrošināšana darbojas 24 stundas diennaktī un visā pasaulē. Tiek piedāvāti divi apdrošināšanas tabulas varianti. Lētākais, kurā nav kombinētās traumas  un otrs ar kombinētajām traumām. Vispārīgie noteikumi. Starptautisko šī gada apdrošināšanas piedāvājumu ar papildinātu trešo variantu, kas atbilst pilnībā FIM prasībām.

Visi ar apdrošināšanu saistītie dokumenti pieejami sadaļā PAMATDOKUMENTI/APDROŠINĀŠANA

Daudz dzirdēts par to, ka LaMSF kaut ko pārkāpj, piespiežot visiem apdrošināties caur federāciju. Gribam atgādināt, ka federācijas pienākums ir veikt sociālo aizsardzību saviem biedriem. Mūsu pienākums ir pildīt UEM/FIM Eiropa un FIM prasības. Līdzšinējā prakse ir parādījusi, ka ir bijuši gadījumi, kad atsevišķi sportisti apdrošinājās nevis visam kalendārajam gadam, bet gan tikai martā vai gada vidū, bieži vien aizmirstot apdrošināties laikā. Tai pat laikā šie sportisti jau piedalījās sacensībās vai treniņos bez apdrošināšanas, kas nav pieņemams.

Šobrīd šis piedāvātais produkts atbilst vislabākajiem nosacījumiem esošajā tirgū.

Parakstot līgumu ar AAS ERGO Latvija,  prezidijs  nolēma, ka no federācijai pienākušajiem 20% (tā saucamais apkalpošanas % jeb starpība administratīvo izdevumu segšanai) visiem LaMSF biedriem tiks piešķirta 15% atlaide janvārī un 10% atlaide visa gada garumā visām apdrošināšanas prēmijām. Tātad visām tabulās norādītajām apdrošināšanas prēmijas summām papildus ir mīnus 15% janvārī un mīnus 10% pārējā gada laikā.

LaMSF prezidijs


© 2009 Biedrība SO Valdlauči | izstrāde: it24.lv