cleft
cright

Arhīvs

 
MŪS ATBALSTA

Atpakaļ


                LNČ Zelta Mopēds nolikums vairāk....

                LLM balva nolikums vairāk....

                Dienas kārtība vairāk....
                      10.03.13 Latvijas Nacionlais Čempionāts 6 posms Elkšņos.                                


04.01.13    Prezidija sēdes 28.12.2012 lēmumi par skijoringu, statūtiem un apdrošināšanu vairāk....

    Par sadarbības turpināšanu ar AAS Ergo Latvija situācijas analīze un lēmums vairāk....

    Par akciju apdrošināšanai janvārī un 2013 gadā vairāk....

 

 


29.12.12             Sveicam sportistus ar pirmajiem punktiem ceļā uz Goda nosaukumu

                                       Latvijas Sporta Meistars Skijoringā!!!

                                                   


                Sportisti, kuri no 1991. gada ir izcīnījuši vienu, divus vai vairāk LČ titulus

                   tiks ievietoti klasifikācijas sistēmā ailē Sporta Meistara Kandidāts. 

                   Latvijas Nacionālā Sporta Meistara goda nosaukums tiks piešķirts

                        ar 1 Latvijas čempionāta titulu + 100 punkti

                        ar 2 Latvijas čempionāta tituliem + 70 punkti 

                        ar 3 un vairāk Latvijas čempionāta tituliem + 50 punkti            

                        Klasifikācijas tabula un nolikums augstāk.                


25.12.12                Latvijas Nacionālā Čempionāta Skijoringā video vairāk....


                Latvijas Nacioālais Čempionāts Skijoringā Dignājas posms

                           laika apstākļu dēļ pārcelts uz vēlāku laiku. 


19.12.12                  Sveicam visus skijoringa sportistus, esam iesākuši jaunu posmu skijoringa vēsturē.

                  Vakar, 18. decembrī Latvijas Motosporta federācijas prezidija sēdē Skijoringa komisija prezentēja

                  izstrādātu projektu par Latvijas Sporta Meistara klasifikāciju. Prezidija locekļi

                  atbalstīja projektu un vienbalsīgi balsojot apstiprināja.

                


                Latvijas Sporta Meistara klasifikācijas sistēma Skijoringā ir ieviesta.

                                 Ar Cieņu 

                 LaMSF Skijoringa komisija

                 un Zigurds Millers


               LN Sporta Meistara Skijoringā klasifikācijas tabula spiest uz saiti.

               http://www.motoskijorings.lv/klasifikacija/

               LN Sporta Meistara Skijoringā iegūšanas noteikumi, sadaļā augstāk.


               LN Sporta Meistara Skijoringā klasifikācijas tabula spiest uz saiti.

               http://www.motoskijorings.lv/klasifikacija/

               LN Sporta Meistara Skijoringā iegūšanas noteikumi, sadaļā augstāk.


19.12.12                                          UZMANĪBU IZLASĪT !!!

                 Paziņojums sakarā ar radušos situāciju skijoringā vairāk....


16.12.12

                LNČ Skijoringā 1. posms - Madonas  trases shēma vairāk....

                LNČ Skijoringa nolikums vairāk....

                LNK Skijoringa nolikums vairāk....

                LNČ Ziemas motokrosa nolikums vairāk....

                LN Lielā Meistara balva nolikums vairāk....               

                Pieteikums startam vairāk....

                Pieteikumus sacensībām sūtīt  motoskijorings(at)inbox.lv

                Dienas kārtība vairāk....

                Vairis Grava stāsta par Madonas trasi intervija vairāk....

                Būs arī Madonas trases video (diemžēl puteņa un sniega dēļ slikti redzams) vairāk....

                Par licencēm, numuriem - mob.talrunis 29441380 Zane

                Dokumentus licences saņemšanai sūtiet uz e - pastu lietvede(at)lamsf.lv

                Nolikums vairāk....

                Pieteikums startam vairāk....

                Pieteikumus sacensībām sūtīt  motoskijorings(at)inbox.lv

                Dienas kārtība vairāk....

 


14.12.12                Latvijas Motosporta federācijas Skijoringa komisijas vadītāja

                       Zigurda Millera intervija rādio 101 ēterā vairāk....


10.12.12                Informācija par Latvijas Nacionālā čempionāta Skijoringā trasēm

                                     un organizātoru intervijas vairāk....


                         Pievienota jauna informācija!


10.12.12                Licenču - dalības maksas 2012-2013. gada Skijoringa sezonai.

                                                  vairāk....


10.12.12                Skijoringa nolikumi 2013 vairāk....   (sadaļā nolikumi).

                Skijoringa pieteikums licencei 2013 vairāk....  (sadaļā pieteikumu formas).

                Skijorings pieteikums startam 2013 vairāk....  (sadaļā pieteikumu formas).

                Starta Nr. reģistrācija skijoringam 2013 vairāk


27.11.12        2013. gada sezonai LaMSF skijoringa komisija veikusi izmaiņas nolikumā.

                                                vairāk....


                Latvijas Nacionālā Čempionāta Skijoringā 2012 - 2013

                           LaMSF Skijoringa komisijas interviju cikls.

Skijoringa komisijas vadītāja Zigurda Millera intervija vairāk....

           


                                       Z.Millers par izmaiņām 2013. gada Skijoringa sezonai, budžets, sacensību

                                       organizatori, licences cenas jauniešiem, vecmeistariem, sportistiem kuriem

                                       nav bijušas LaMSF licences.

                                       Latvijas Sporta meistara Skijoringā klasifikācijas ieviešanu 2013. gadā.

 Skijoringa komisijas locekļa Jāņa Beikmaņa intervija vairāk....

                             


                                       J.Beikmanis par 2013. gada Skijoringa klašu sadalījumu, klubu vērtējumu.

                                      

Skijoringa komisijas locekļa Dzintara Stūrestepa intervija vairāk....

                      


                                       Dz. Stūresteps par 2013. gada skijoringa trasēm, to sgatavošanu

                                       un atspoguļošanu mājas lapā.15.11.12


                15.11.12 LaMSF Skijoringa komisijas sēdē tika pieņemti sekojoši lēmumi.

                1. Sportistiem kuriem nav bijusi LaMSF gada licence, vecmeistariem un jauniešiem,

                    skijoringa gada licences maksa 5.00 Ls.

                2. Uzņemt Jāni Beikmani skijoringa komisijā kā komisijas locekli ar balss tiesībām.

                3. Vecmeistaru klasei piešķirt Latvijas Nacionālā Čempionāta statusu.

                4. Izstrādāt kritērijus sporta klases iegūšanai:

                    Latvijas Sporta meistars skijoringā

                    Latvijas Sporta meistara kandidāts skijoringā

                    I sporta klase skijoringā 

                    II sporta klase skijoringā

                    III sporta klase skijoringā

                Latvijas Sporta meistaru klasifikāciju ieviest 01.01.2013.

                5. Klubu čempionāta vērtēšana:

                    Ieskaiti dod 4 labākās ekipāžas.

                    Viens braucējs dod ieskait 1 klasē.

                    Kluba piederību nosaka licence.

                    No klasēm ( Jaunieši, MTK,LTK,MMK,LMK) var dot ne vairāk kā 2 ekipāžas vienā klasē.

                    No klasēm (Vecmeistari un HMK) ieskaiti dod viena labākā ekipāža.

                    Punktus iegūst no dalībnieku skaita (cik ekipāžu klasē tik punktus izcīna pirmā vieta, tālāk dilstoša secībā).

                 6. Latvijas Nacionālā čempionātā skijoringā notiek 9 posmi.  13.11.12


                15.11.12 Latvijas Motosporta federācijas telpās pl.18:00

           Skijoringa komisijas sēde, aicināti visi kuriem svarīga 2013. gada

                                     skijoringa sezonas norise.

           

            Sēdes dienas kārtība:

           1. Licences maksa 2013. gada skijoringa sezonai (sportistiem kuri nestartēja 2012. gada

            skijoringa sezonā, sportistiem kuriem nav bijušas LaMSF licences).

           2. Komandu - klubu vērtējums 2013. gada sezonai.

           3. Sporta meistara klasifikācija Skijoringā, sākot ar 2013. gada sezonu.

           4. Skijoringa trases (kvalitāte, shēma, pieņemšana LNČ norisei). 31.10.12


 

                                Latvijas Nacionālā kausa Apvidus motokrosā 

                                Latvijas Nacionālā Čempionāta Zelta mopēdā

               2012. gada laureātu apbalvošanas pasākums notiks 24.11.2012

                                        Vecumnieku kultūras namā pl. 17:00

               Mūsu laureāti vairāk....

               Apvidus motokross komandu vērtējums vairāk....

               Zelta mopēds komandu vērtējums vairāk....

               Dalības maksa līdz 15.11.12 / 10.00 Ls.

               Dalības maksa no 16.11.12 līdz pasākuma dienai un pasākuma dienā 15.00 Ls.

               Dienas kārtība vairāk....

               Pieteikums vairāk....

               Dalības maksu lūdzu ieskaitīt (norādot vārdu, uzvārdu par ko maksā). 

               "Sporta Organizācija Valdlauči" Reģ. Nr. 40008064584

               SWEDBANK, Konta Nr. LV50HABA0551015574601                                      23.10.12


                Uzsākta 2013 gada sezonas Nr. reģistrācija.

        Sportisti kuri vēlas saglabāt 2012 gada sezonas Nr. lūdzu sūtiet uz   motoskijorings(at)inbox.lv.

        Skijoringa klasēs pēc 2012 gada  sezonas ranga tabulas (Latvijas čempionāta kopvērtējums).

        Kvadru klasēs  - var saglabāt iepriekšējā gada Nr.

        Skijoringa klasēs - ārpus ranga tabulas var saglabāt iepriekšējās sezonas Nr.

        Sportisti var vienoties par Nr. maiņu Ranga tabulas (Latvijas čempionāta kopvērtējuma) ietvaros.

        Tie sportisti kuri nav startējuši 2012 gada sezonā  saņem Nr. LaMSF sekretariātā (rindas kārtībā).

                                 Starta Nr. reģistrs vairāk....

 

 

 22.10.12


                25.10.12 Latvijas Motosporta federācijas telpās pl.18:00

              Skijoringa komisija uzaicina visus kuriem svarīga 2013. gada

                    skijoringa sezonas norise, sacensību kalendārs.

           15.10.12


                 LaMSF prezidija lēmumi Moto A-Z sportista Alex-Allar Rebane lietā05.06.12


                Izmaiņas Skijoringa sacensību nolikumā 2013 gada sezonā!

 

                LaMSF skijoringa komisija veikusi izmaiņas nolikumā.

                MTK no 125. 2T un 150. 4T no 14 gadiem, ar gaisa dzesēšanu, ielas riepām.

                LTK no 125. 2T un 150. 4T no 14 gadiem, ar ielas riepām.

 

                 MTK un LTK apvienotais braucienā, vērtē dalīti. ( 2 braucieni).

                 MMK un LMK atsevišķi braucieni katrai klasei ( 2 braucieni).

                 Vecmeistaru klasē kopējais gadu vecums 85 gadi, braucēja vecums ne mazāk par 45 gadiem.

                 HTK (hobby tautas klase) tiek likvidēta.

                  15.11.11


        14.11.2011 Prezidija sēdes lēmumi vairāk....
08.11.11


        Motokrosa komisijas aicinājums

        Motokrosa Komisija š.g. 15.novembrī plkst.1700

        LaMSF telpās organizē paplašinātu motokrosa

        komisijas sēdi vairāk....         Neuzticības izteikšana nesanāca. Likumsakarība

                                   vai gadījums....

                                   

 


                       Zigurda Millera intervija par notiekošo LaMSF

                                Lasīt interviju vairāk....
26.10.11


               Intervija ar LaMSF vadību pirms gaidāmā ārkārtas kongresa

               lasīt vairāk....                           Foto: www.leta.lv18.10.11


                 Apstiprināts 2012 gada skijoringa nolikums vairāk....18.10.11


                Par LK Apvidus Motokrosā  - LČ Zelta Mopēdā 2011 gada sezonas noslēguma                 

                pasākumu maksāt līdz 01.11.2011 uz norādīto kontu.

                Sporta organizācija Valdlauči

                Reģistrācijas Nr.40008064584

                Konts: LV50HABA0551015574601

                Maksājot līdz 01.11.11 uz norādīto kontu dalības maksa 10.00 Ls.

                Maksājot uz vietas pasākumā 11.11.11. dalības maksa 15.00 Ls.

     

              

           10.10.11


                 Apvidus motokrosa un Zelta mopēda organizators izgatavos reklāmas baneru 2m. uz 3m. 

                 ar LAUREĀTU foto no sezonas apbalvošanas pasākuma, ieteicams klubu kreklos.

                 Baneri tiks uzstādīti sacensībās, un citos LaMSF organizētajos pasākumos. Piemērs vairāk....

 


                Mūsu LAUREĀTI vairāk....

                Apbalvošanas pasākuma DIENAS KĀRTĪBA vairāk....  

                Pieteikums apbalvošanas pasākumam vairāk.... 

                Balvas LAUREĀTIEM vairāk.... 

                Pasākuma norises vieta Līgas pirts, Ķekava vairāk....   
15.08.11


13. augustā MK „Elkšņi” trasē veiksmīgi noslēdzies Latvijas Kausa 3. posms “Apvidus motokrosā” un “Zelta Mopēdā”. Agrā rītā ierodoties trasē, tā vien likās, ka lietus pārsteigs ar savu klātbūtni arī šajā sestdienā. Tomēr diena izvērtās gaiša un saulaina. Kā atzina braucēji, lai gan mēreni dubļaina un slapja, trase bija lieliski sagatavota gan “Apvidus Motokrosam” gan Zelta Mopēdam”. Pasākums norisinājās bez starpgadījumiem. Uz sacensībām bija ieradušies 112 braucēji. Lasīt vairāk....
15.08.11Triālisti īpaši gatavotā klasē „Free” aicina ikvienu motobraucēju Rīgā uz Mangaļsalu 20., 21.augustā.

Sestdien, 20.augustā Rīgas 810.gada jubilejas svētku ietvaros – dabīgiem šķēršļiem veidotajā un vienā no labākajām triāla trasēm Latvijā – Mangaļsalā Rīgas Brīvostas teritorijas rajonā starp Mangaļsalas un Saivas ielas krustojumu notiks sezonas priekšpēdējās Baltijas čempionāta sacensības moto un velo triālā. Turpat svētdien, 21.augustā atklātais Igaunijas čempionāts triālā. Sacensību organizatori uz Mangaļsalu aicina arī visus enduro, apvidus motokrosa kā arī citu motosporta veida pārstāvjus dalībai speciāli izveidotajā klasē – Free. Lasīt vairāk.... 16.07.11


                LaMSF delegācija piedalās UEM kongresā Itālijā lasīt vairāk....

              
06.07.11


               

Ar pasaules līmeņa sportistu līdzdalību tiek atklāts pirmais Latvijas čempionāta enduro posms!2. un 3. jūlijā, pēc vairāk kā piecpadsmit gadu pārtraukuma, Ogres un Ikšķiles novados norisinājās Latvijas čempionāta pirmais un Baltijas čempionāta ceturtais posms enduro. Nopietnu konkurenci pašmāju sportistiem sastādīja tādas motosporta zvaigznes kā Aigars un Martins Leoki, lasīt vairāk.... 06.07.11              


                Motokross Latvijā uzņem apgriezienus!Saulgrieži aizvadīti, tradīcijām bagātākie un latviskākie letiņu svētki Jāņi arī godam aizvadīti. Tas nozīmē tikai vienu – gada vidus un jūlija mēnesis klapējas pie durvīm. Vasara ir savā pilnbriedā un līdz ar to arī sezonas vidus dinamiskākajam, adrenalīna un spriedzes devas visbagātākajam sporta veidam – motokrosam. Latvijas motokrosa apritē viss notiek! Latvijas čempionāta seriālā sāk iezīmēties pirmie līderi,lasīt vairāk....28.06.11               

Saule, dažas lietus piles, labi sagatavota trase, tas viss 25. jūnijā Latvijas kausā  “Apvidus motokrosā” un Latvijas Čempionātā “Zelta Mopēdā”. Sacensībās Mārupē “Vilciņu” trasē.

Piedalījās 112 braukt gribētāju, vienpadsmit motociklu un piecās “Zelta Mopēda” klasēs. Sestdienas rītā trasē bija sagatavota atbilstoši visu līmeņu dalībniekiem – gan krosa, gan mopēdu braucējiem. Motokrosa braucējiem šī gandrīz 3 km. garā trase bija izturības pārbaudījums un savu spēju apliecinājums.

Sacensībās piedalījās ne vien Latvijas braucēji, bet arī pārstāvji no Lietuvas un Igaunijas.

Lielu pateicību pelnījuši trases īpašnieks Modris Kļaviņš un motokrosa komisijas pārstāvis Aivars Ābols par lieliski sagatavotu trasi. Apbalvoti tika pirmo trīs vietu ieguvēji katrā klasē.

Paldies visiem braucējiem par piedalīšanos, līdzjūtējiem par atbalstu un organizātoriem par labu sacensību.

 

Apvidus Motokrosa Org. komisija un Zigurds Millers12.05.11


                “Zelta mopēdam” – četrdesmitais aplis vairāk....


                         Jubilejas kross notiks 22. maijā pl.12 Bieriņu trasē.

                         Nolikums vairāk....10.06.11


                 FIM organizētais pasākums Spānijā vairāk.... 
12.04.11


               2011 gada LK Apvidus Motokrosā un LČ Zelta Mopēds 6 posmu sacensības.


                  Kalendārs vairāk....

                  Apvidus Motokrosa nolikums vairāk....

                  Apvidus Motokrosa klubu kausa nolikums vairāk....

                  Zelta Mopēda nolikums vairāk....

                  Apvidus Motokrosa Pieteikums startam vairāk....

                  Zelta Mopēda Pieteikums startam vairāk....5.04.11


                 Izstādi Motocikls 2011 apmeklē vairāk kā 20 000 interesentuAr vērienīgām ekspozīcijām, aktivitātēm un šovu noslēgusies lielākā motosporta izstāde Baltijā „Atpūta un Sports 2011”, kuras ietvaros dalību ņēma arī Latvijas Motosporta federācijas (LaMSF) prezentācijas stends. Kā atzīst pasākuma organizatori starptautiskais izstāžu centrs BT1, izstāde bija viena no apmeklētākajām sporta un motociklu izstādēm pēdējos pāris gados, kopā pulcējot ap 21 000 apmeklētāju.

LaMSF prezentācijas stendā notika visu motosporta veidu – motokrosa, enduro, triāla, skijoringa, motošosejas, supermoto, spīdveja – prezentācijas, iespaidīgi un galvu reibinoši triāla paraugdemonstrējumi Baltijas otra labākā mototriālista Andra Grīnfelda, Baltijas čempiona velotriālista Jāņa Lāča un velotriāla skolas Karters audzēkņa Bruno Krampes izpildījumā. Maziem izstādes apmeklētājiem bija iespēja notestēt mazos Oset triāla elektro motociklus.

Ar sieviešu motokrosa prezentāciju izklaidēja Latvijas labākās mx pilotes Inga Pīlādze, Monta Dišlere Kirilko, Inese Baumane, Elīna Kalniņa, Samanta Josta un desmitgadīgā Anastasija Ušakova no Latgales. Enduro komisijas prezentāciju pārstāvēja Latvijas Dakāras rallijreida zvaigzne Jānis Vinters, kurš intervijā izstādes apmeklētājiem apstiprināja savu un sava brāļa Eināra Vintera dalību nākoša gada Dakāras rallijreidā, kā arī paziņoja jaunumu par plānotā trešā dalībnieka Laura Ermaņa debiju nākošā gada Dakārā.

Lepojamies, ka mūsu stendu apmeklēja UEM Enduro komisijas vadītājs Marco Bolzonello un Lietuvas Motosporta federācijas pārstāvji Marius Ramanauskas un Paulius Albertavicius, kuri Rīgā šīs nedēļas nogalē bija ieradušies uz UEM un LaMSF organizēto enduro tiesnešu semināru.

Paralēli visas izstādes laikā notika nelielas atrakcijas, karsto ziņu sekošana brāļu Daideru startam PČ posmā blakusvāģiem Osā (Nīderlandē),  fotografēšanās un autogrāfu ķeršanas pie LaMSF foto sienas ar mūsu sportistiem. Intervijas un konsultācijas sniedza visu LaMSF komisiju pārstāvji, kuri informēja par iespējām un aktualitātēm šajā sezonā visu veidu motosporta disciplīnās. Tikšanās notika arī ar LaMSF prezidentu Egilu Agarski, viceprezidentu Dzintaru Jaundžeikaru un ģenerālsekretāri Ņinu Birjukovu, kā arī LaMSF vēstures un veterānu komisijas pārstāvjiem.

LaMSF stendā bija iespēja apskatīt visu motosporta disciplīnu motospēkratus mūsdienu krāsās, kā arī Motormuzeja prezentētos vēsturiskos eksponātus – vienu no vecākajiem FN-175 klases motocikliem (1910.gads) un Norton – 500 M 30 motociklu (1939.gads) ar kuru startējis daudzkārtējs Latvijas čempions motošosejā Artūrs Pops.

LaMSF saka lielu paldies visiem pasākuma organizatoriem un mūsu stenda īpašajiem atbalstītājiem, viesiem un palīgiem – motokrosa labākajam komentatoram Ērikam Fogelim (Fodžam), fotogrāfiem Artūram Zuikam un Kristīnei Brizgai, monotriālistam Kurtam un Motormuzejam par savām ekspozīcijām.

Atgādinām, ka šīs nedēļas nogalē 1.-3.aprīlī starptautiskā izstāžu centrā Ķīpsalā tika atklāta Latvijas motosezona ar skaļāko un galvu reibinošāko izstādi „Motocikls 2011”, kura notika izstādes „Sports un Atpūta 2011” ietvaros. LaMSF prezentācijas stends un tā aktivitātes visu trīs dienu garumā tika izvērstas hallē Nr.1.

LaMSF stenda prezentācijas bildēs iespējams apskatīt šeit - https://picasaweb.google.com/10699823872...">http://doiop.com/Bildes_LaMSF_stends_Kipsala

Informāciju sagatavoja:
Kaspars Kuļikovs
LaMSF sabiedrisko attiecību speciālists
Twitter.com/LaMSF
lamsf(at)inbox.lv

 15.10.12


                 LaMSF prezidija lēmumi Moto A-Z sportista Alex-Allar Rebane lietā


   11.10.2012

Pamatojoties uz Igaunijas Motosporta federācijas 5.oktobra vēstuli, LaMSF prezidija sēdē š.g. 9.oktobrī tika izskatīts jautājums par LaMSF licences anulēšanu Igaunijas pilsonim un biedrības "Moto A-Z" biedram Alex-Allar Rebane. Vienlaicīgi tika izskatīts jautājums par soda piemērošanu „Moto A-Z” valdes priekšsēdētājam Jānim Baunim par nepatiesas un maldinošas informācijas sniegšanu un iespējamu dokumenta viltošanu iesniegšanai LaMSF.

 

Tika noskaidrots, ka dati par sportistu (Igaunijas pilsoni), kurus iesniedza LaMSF biedrs „Moto A-Z” valdes priekšsēdētājs Jānis Baunis bija nepatiesi. LaMSF licences pieteikumā tika norādīts, ka sportistam ir Latvijas Republikā izsniegta pase, personas kods, neeksistējoša sportista apdrošināšana un nepatiesa informācija par sportista dzīvesvietas adresi, izglītību u.c.

Uzklausot Jāņa Bauņa paskaidrojumu, pārbaudot lietas materiālus un prezidijam savstarpēji izdiskutējot šo problēmjautājumu, LaMSF prezidijs balsošanai izvirzīja četrus priekšlikumus:  

1) Par nepatiesas informācijas sniegšanu un iespējamu dokumentu viltošanu, jautājumu par LaMSF biedra „Moto A-Z” valdes priekšsēdētāju Jāni Bauni iesniegt tiesībsargājošās iestādēs krimināllietas ierosināšanai par dokumentu viltošanu un nepatiesas informācijas sniegšanu;

2) Par nepatiesas informācijas sniegšanu, dokumentu viltošanu un sekretariāta maldināšanu, pamatojoties uz LaMSF Statūtu 2.2, 2.3, 5.1 un Sporta likuma 3.2. punktu, anulēt LaMSF biedra „Moto A-Z” valdes priekšsēdētāja Jāņa Bauņa UEM tiesneša licenci un liegt iespēju iegādāties citu LaMSF tiesneša licenci līdz 2014.gada 1.janvārim;

3) Anulēt Alex-Allar Rebane izsniegto LaMSF sportista licenci un visus viņa rezultātus Endurokrosa un Motokrosa sacensībās 2012.gada sezonā;

4) Informēt Igaunijas Motosporta federāciju par LaMSF prezidija pieņemtajiem lēmumiem.

Pozitīvi lēmumi (balsojot vienbalsīgi PAR visiem klātesošajiem prezidija locekļiem) tika pieņemti attiecībā uz 2., 3. un 4.jautājumu. Negatīvs lēmums (balsojot vienbalsīgi PRET visiem klātesošajiem prezidija locekļiem) tika pieņemts attiecībā uz 1.jautājumu.

LaMSF prezidijs

 
07.03.12
                Nolikums vairāk....

                Dienas kārtība vairāk....

                Pieteikums startam vairāk....14.03.12


                2012 gada Apbalvošanas pasākums 23.03.12


                Dalības maksa pasākumā

                Maksājot uz kontu līdz 20.03.12 maksa 10.00 Ls.  

                Konta rekvizīti: LV50HABA0551015574601 Swedbank

                SPORTA ORGANIZACIJA VALDLAUČI Biedrība Reģ.nr.40008064584                   

Pielikumā norādīt - biedrumaksa  LNC 2012 pasakumu, par Aināru Stūru un/vai par kādām personām konkreti.

Sniedzot informāciju par velmi sēdēt ar kādu konrētu klubu vai personu, iespēju robežās izpildīsim.

Uz vietas pasākumā 20.00 Ls. ( Izņēmumu nebus noteikumi darbosies precīzi ka ir izsludināti). Lūdzu to ievērot.

Lūdzu ievērojiet komisijas lēmumus.

                Atbildes uz jautājumiem 29234311. Z.Millers

               1.Vakara atklāšana 19:00

               2.Laureātu apbalvošana.

               3.Karstais un aukstais galds.

               4.Spēlēs mūzika , notiks dejas

               5.Pasākums notiks Līgas pirts Ķekavā vairāk.....


Pieteikums.apbalvosanas.pasakumam.xls


                Laureāti vairāk....


Skijorings Madona
Skijorings Liepkalne
Skijorings Siguldā Kundziņu trasē
Skijorings Lēdmanē
© 2009 Biedrība SO Valdlauči | izstrāde: it24.lv