cleft
cright

SKIJORINGS

 
MŪS ATBALSTA

Uz sākumu


10.12.12        Licenču - dalības maksas 2012-2013. gada Skijoringa sezonai.

                                                vairāk....


10.12.12        Skijoringa nolikumi 2013 vairāk....   (sadaļā nolikumi).

        Skijoringa pieteikums licencei 2013 vairāk....  (sadaļā pieteikumu formas).

        Skijorings pieteikums startam 2013 vairāk....  (sadaļā pieteikumu formas).


27.11.12        2013. gada sezonai LaMSF skijoringa komisija veikusi izmaiņas nolikumā.


 

               MTK  No 125 (2 - taktu ) / No 150 (4 - taktu ) / no 14 gadiem   Ar gaisa dzesēšanu (cilindram) un ielas riepām.

               LTK   No 125 (2 - taktu ) / No 150 (4 - taktu ) / no 14 gadiem  Ar ielas riepām.                                            

 

                MTK un LTK tiek apvienotas vienā braucienā, vērtē dalīti. (kopā divi braucieni).

                MMK un LMK atsevišķi braucieni katrai klasei (kopā divi braucieni).

                HTK (hobby tautas klase) tiek likvidēta.

                Vecmeistaru klasē kopējais gadu vecums 85 gadi, braucēja vecums ne mazāk par 45 gadiem.

                Vecmeistaru klasei piešķirt Latvijas Nacionālā Čempionāta statusu!

               Sportistiem kuriem nav bijusi LaMSF Skijoringa gada licence, vecmeistariem un jauniešiem, skijoringa gada

               licences maksa 5,00 Ls.

               Tiks izstrādāta un ieviesta sporta meistara klasifikācija skijoringā sākot ar 01.01.2013.

               Latvijas Nacionālā čempionātā skijoringā notiks 9 posmi.

               Klubu čempionāta vērtēšana:

               Ieskaiti dod 4 labākās ekipāžas.

               Viens braucējs dod ieskait 1 klasē.

               Kluba piederību nosaka licence.

               No klasēm (Jaunieši, MTK,LTK,MMK,LMK) var dot ne vairāk kā 2 ekipāžas vienā klasē.

               No klasēm (Vecmeistari un HMK) ieskaiti dod viena labākā ekipāža.

               Punktus iegūst no dalībnieku skaita (cik ekipāžu klasē tik punktus izcīna pirmā vieta, tālāk dilstoša secībā).

 

        


27.11.12                Latvijas Nacionālā Čempionāta Skijoringā 2012 - 2013

                           LaMSF Skijoringa komisijas interviju cikls.

                                                         vairāk....15.11.12


                15.11.12 LaMSF Skijoringa komisijas sēdē tika pieņemti sekojoši lēmumi.

                1. Sportistiem kuriem nav bijusi LaMSF gada licence, vecmeistariem un jauniešiem,

                    skijoringa gada licences maksa 5.00 Ls.

                2. Uzņemt Jāni Beikmani skijoringa komisijā kā komisijas locekli ar balss tiesībām.

                3. Vecmeistaru klasei piešķirt Latvijas Nacionālā Čempionāta statusu.

                4. Izstrādāt kritērijus sporta klases iegūšanai:

                    Latvijas Sporta meistars skijoringā

                    Latvijas Sporta meistara kandidāts skijoringā

                    I sporta klase skijoringā 

                    II sporta klase skijoringā

                    III sporta klase skijoringā

                Latvijas Sporta meistaru klasifikāciju ieviest 01.01.2013.

                5. Klubu čempionāta vērtēšana:

                    Ieskaiti dod 4 labākās ekipāžas.

                    Viens braucējs dod ieskait 1 klasē.

                    Kluba piederību nosaka licence.

                    No klasēm ( Jaunieši, MTK,LTK,MMK,LMK) var dot ne vairāk kā 2 ekipāžas vienā klasē.

                    No klasēm (Vecmeistari un HMK) ieskaiti dod viena labākā ekipāža.

                    Punktus iegūst no dalībnieku skaita (cik ekipāžu klasē tik punktus izcīna pirmā vieta, tālāk dilstoša secībā).

                 6. Latvijas Nacionālā čempionātā skijoringā notiek 9 posmi.  13.11.12


                15.11.12 Latvijas Motosporta federācijas telpās pl.18:00

           Skijoringa komisijas sēde, aicināti visi kuriem svarīga 2013. gada

                                     skijoringa sezonas norise.

           

            Sēdes dienas kārtība:

           1. Licences maksa 2013. gada skijoringa sezonai (sportistiem kuri nestartēja 2012. gada

            skijoringa sezonā, sportistiem kuriem nav bijušas LaMSF licences).

           2. Komandu - klubu vērtējums 2013. gada sezonai.

           3. Sporta meistara klasifikācija Skijoringā, sākot ar 2013. gada sezonu.

           4. Skijoringa trases (kvalitāte, shēma, pieņemšana LNČ norisei). 23.10.12


                Uzsākta 2013 gada sezonas Nr. reģistrācija.

        Sportisti kuri vēlas saglabāt 2012 gada sezonas Nr. lūdzu sūtiet uz   motoskijorings(at)inbox.lv.

        Skijoringa klasēs pēc 2012 gada  sezonas ranga tabulas (Latvijas čempionāta kopvērtējums).

        Kvadru klasēs  - var saglabāt iepriekšējā gada Nr.

        Skijoringa klasēs - ārpus ranga tabulas var saglabāt iepriekšējās sezonas Nr.

        Sportisti var vienoties par Nr. maiņu Ranga tabulas (Latvijas čempionāta kopvērtējuma) ietvaros.

        Tie sportisti kuri nav startējuši 2012 gada sezonā  saņem Nr. LaMSF sekretariātā (rindas kārtībā).

                                           Starta Nr. reģistrs vairāk....

 

 

 22.10.12


                25.10.12 Latvijas Motosporta federācijas telpās pl.18:00

              Skijoringa komisija uzaicina visus kuriem svarīga 2013. gada

                    skijoringa sezonas norise, sacensību kalendārs.

           15.10.12


                Izmaiņas Skijoringa sacensību nolikumā 2013 gada sezonā!

                LaMSF skijoringa komisija veikusi izmaiņas nolikumā.

                MTK no 125. 2T un 150. 4T no 14 gadiem, ar gaisa dzesēšanu, ielas riepām.

                LTK no 125. 2T un 150. 4T no 14 gadiem, ar ielas riepām.

 

                 MTK un LTK apvienotais braucienā, vērtē dalīti. ( 2 braucieni).

                 MMK un LMK atsevišķi braucieni katrai klasei ( 2 braucieni).

                Vecmeistaru klasē kopējais gadu vecums 85 gadi, braucēja vecums ne mazāk par 45 gadiem.

                 HTK (hobby tautas klase) tiek likvidēta.07.03.12
                Laureāti vairāk....04.02.12


                Starts plkst. 10.00   Brīvie treniņi skijoringa klasēs 9.10 Krosam un kvadru klasēm iepazīšanās aplis pirms

                brauciena.

                Sacensības notiks Skijoringā, ziemas krosā (ar un bez radzēm),  kvadraciklu braucieni (open un ATV).

                            PAPILDUS INFORMĀCIJA. 

                 1.Pieteikumu sacensībām sūtīt:motoskijorings@inbox.lv katrai sacensību dienai vai posmam

                  atsevišķi līdz piektdienai plkst. 18.00

                  2. Ziemas krosa un kvadraciklu klasēm reģistrācija līdz 13.00

                  3. Dalībniekiem, kas pieteikušies elektroniski, dalības maksa -10.00 Ls. pieteikšanās sacensību dienā trasē

                   + 2 Ls. Kopā 12 Ls.

                  4. Sportistiem, kam ir izņemtas 2012. gada LaMSF citu komisiju licences (Latvijas čempionātā un citās LaMSF

                  skijoringa rīkotajās sacensībās) vienreizējo licenci Ziemas krosā (ar un bez radzēm) un kvadraciklu klasēs

                  (kvadri OPEN un ATV 4x4) nav jāpērk.

                  5. Kvadraciklu klasēs jābūt labi redzamām numurzīmēm, ar slikti redzamām numurzīmes, sportists

                   netiks pielaists pie starta! 

                  
                

  16.01.12


               2012. gada sezonai starta Nr. atbilstoši 2011. gada ranga tabulai,

                          ārpus ranga tabulas Nr. saskaņot LaMSF sekretariātā.

                                                         mob: 29441380


Latvijas.cempionata.kopvertejums.2011.gads..pdf


15.01.12


 

                2012. gada LaMSF Skijoringa komisijas noteiktās licenču cenas.

                Skijoringa sezonas licence 30.00 Ls.

                Skijoringa licence Vecmeistariem 10.00 Ls. 

                Skijoringa licence Jauniešiem 10.00 Ls. 

                Skijoringa vienreizējā licence 5.00 Ls.

                Kross un kvadri vienreizējā licence 5.00 Ls.

                Ar skijoringa licenci un citu LaMSF komisiju licencēm atļauts startēt Krosa un kvadru klasēs.

                Iegādājoties vienreizējo licenci sacensību vietā ir jāuzrāda apdrošināšanas polise (min.500Ls) un ģimenes ārsta izziņa.

                Kārtojot licences pieteikuma anketu, ja ģimenes ārsts ir norādījis, ka neirologs nav nepieciešams, tad neirologa izziņa

                nav nepieciešama.

 

                2012. gada LaMSF Skijoringa komisijas apstiprinātās biedrumaksas.

                Skijoringā no ekipāžas katrā klasē 10.00 Ls.

                Krosā un kvadru klasēs 10.00 Ls.

               Sportisti kas maksājuši dalības maksu (MTK, LTK, MMK, LMK, HOBBY, Vetrāni, 85 cm3) krosa un kvadru klasēs 5.00 Ls.

 

               Pieteikumi sacensībām.

               Pieteikumu sacensībām jānosūta līdz piektdienas pl. 18:00 uz e-pastu motoskijorings(at)inbox.lv

               Reģistrācija sacensībās uz vietas + 2.00 Ls. pie dalības maksas katrā klasē.

                LaMSF Skijoringa komisija


                                              2012. gads 1  2  3              2011. gads 2


© 2009 Biedrība SO Valdlauči | izstrāde: it24.lv