cleft
cright

LaMSF paziņojums 2012 skijorings

 
MŪS ATBALSTA

Atpakaļ


LaMSF biedri un motosporta cienītāji!

Motosporta sabiedrība ir neizpratnē, kas notiek skijoringā, jo parādījās „Latvijas skijoringa federācija” – biedrība, kuru dibināja daži cilvēki.

It kā šī biedrība esot piesavinājusi sev tiesības rīkot nacionālo skijoringa čempionātu. LR Sporta likuma 15.pantā teikts:  „Sporta sacensību organizators var būt juridiskā persona, rīcībspējīga fiziskā persona, kā arī valsts vai pašvaldību iestādes”. Tātad jauna biedrība drīkst organizēt sacensības.

Savas darbības aprakstā dibinātāji raksta, ka viņi rīkos sacensības „atbilstoši Latvijas un starptautisko motosporta sacensību noteikumiem un prasībām”.

Savukārt Sporta likumā sacensības tiek definētas šādi: „sporta sacensības-pasākums labāko sportistu vai komandu noteikšanai, kuras noris atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sporta federāciju apstiprinātiem sacensību norises noteikumiem un sacensību organizētāju apstiprinātajiem nolikumiem”. Tātad jaunai "federācijai”  jāievēro Latvijas Motosporta federācijas noteikumi.

LR Sporta likuma 10.panta ceturtajā daļā noteikts, ka „Sporta federācijai ir tiesības vadīt un koordinēt darbu attiecīgajā sporta veidā (attiecīgajos sporta veidos) vai darbības jomā, ja šī federācija ir atzīta šajā likumā noteiktajā kārtībā.”

Informēju, ka Latvijā vienīgā atzītā federācija ar tiesībām vadīt un koordinēt visus motosporta veidus, tai skaitā, arī skijoringu, velotriālu un mototūrismu ir Latvijas Motosporta federācija - LaMSF. To apliecina Latvijas Sporta federāciju padomes izsniegta apliecības licence (pieejama ŠEIT).

Tikai LaMSF ir tiesības rīkot Latvijas – tas nozīmē arī  NACIONĀLOS-  čempionātus, starptautiskās sacensības, kā arī Eiropas un pasaules čempionātus visos  motosporta veidos, tai skaitā, arī skijoringā, mototūrismā un velotriālā. Tikai LaMSF pārstāv Latviju Eiropas un pasaules motosporta federācijās un tikai LaMSF licencētie sportisti drīkst piedalīties starptautiskās sacensībās, Eiropas un pasaules čempionātos. Bet biedrība „Latvijas skijoringa federācija” drīkst rīkot savas biedrības čempionātus, nevis Latvijas vai nacionālos čempionātus.

Jaunā biedrība apzināti maldina sportistus un motosporta sabiedrību!

Ar cieņu,

Ņina Birjukova

LaMSF ģenerālsekretāre


© 2009 Biedrība SO Valdlauči | izstrāde: it24.lv