cleft
cright

ZM nolikums

 
MŪS ATBALSTA

Atpakaļ


                                    Latvijas nacionālais čempionāts

                                         „Zelta mopēds” motokross

2012. gada

                                                       Nolikums

 

 Šo sacensību galvenais mērķis saglabāt un attīstīt vēsturisko „Zelta mopēda” kustību un tehnikas jaunradi, kā arī. iesaistīt motosportā iesācējus. „Zelta mopēda” sacensības tiek organizētas saskaņā ar Latvijas Motosporta federācijas un LaMSF Zelta mopēda komisijas noteikumiem.

 

1. Sacensību vadība un organizators

1.1. Sacensību vadība - Latvijas Motosporta federācija - LaMSF

1.2. Organizators:-  LaMSF Skijoringa – Zelta mopēda komisija.

1.3. Katra posma sacensībām ir jābūt atsevišķam nolikumam, kas nav pretrunā ar šo Nolikumu, bet tikai konkretizē vietu, laiku un tt.  

 

2. Sacensību dalībnieki, klases, ekipējums un tehniskās prasības mopēdiem.

2.1. .Ekipējums: visās klasēs dalībniekiem jābūt apģērbtam garajās biksēs un kreklā ar garajām piedurknēm. Obligāta moto ķivere un cimdi un piemērotie apavi, kas nosedz potīti:

2.2. Dalībnieku vecums, klases, mopēdi:

Klase

ražotie Padomju Savienībā mopēdi līdz 50 cm3

dalībnieki

Sporta

Atļauti gaisa dzeses motori, klonētie, forsētie, divu ātrumu motori, bet saglabājot atļauto kubatūru. Nedrīkst mainīt oriģinālā cilindra un galvas izskatu

bez vecuma ierobežojuma.

45 standarts

Atļauti tikai gaisa dzeses motori, obligāti saglabājot oriģinālo motora izskatu, oriģinālo karburatoru, oriģinālo izpūtēja savienojumu ar cilindru un saglabājot oriģinālo līkuma diametru. Oriģinālais izspūtējs, saglabājot rūpniecisko formu

līdz 18 gadiem

no 18 gadiem

50 2A standarts

Atļauti tikai gaisa dzeses motori, obligāti saglabājot oriģinālo motora izskatu, oriģinālo karburatoru, oriģinālo izpūtēja savienojumu ar cilindru un saglabājot oriģinālo līkuma diametru. Oriģinālais izspūtējs, saglabājot rūpniecisko formu.

bez vecuma ierobežojuma

Meitenes

Standarta klase 45 cm3: atļauti tikai gaisa dzeses motori, obligāti saglabājot oriģinālo motora izskatu, oriģinālo karburatoru, oriģinālo izpūtēja savienojumu ar cilindru un saglabājot oriģinālo līkuma diametru. Oriģinālais izspūtējs, saglabājot rūpniecisko formu.

bez vecuma ierobežojuma

2.3. Rāmis un ritošā daļa: ritošā daļa visās klasēs brīvas konstrukcijās.

2.4. Obligātas atsevišķas bremzes uz priekšējo un aizmugurējo riteni.

2.5. Sajūga un priekšējo bremžu sviras noapaļotas. (min.@ 19mm )

2.6. Obligāti nolokami kāpšļi.

2.7. Nav pieļaujamas detaļas un elementi, kas nav pienācīgi nostiprināti, ka arī detaļas ar asām un nenoapaļotām daļām.

2.8. Mopēdiem jābūt aprīkotiem ar labi saredzamām numuru zīmēm, priekšā un abos sānos.

 

3. Trase, sacensību drošība un vides aizsardzība

3.1. Trases  garums – 800 m; platums – 3-6m; segums – melnzeme, smilts

3.2. Trases drošība un vides aizsardzība jāatbilst LaMSF Zelta mopēda noteikumiem.

3.3. Skatītāji un sacensību dalībnieki ir personīgi atbildīgi par  drošības un vides aizsardzības noteikumu ievērošanu.

3.4. Sacensības ir apdrošinātas pret trešo personu saskaņā ar LaMSF noteikumiem

 

4. Sacensību norise

4.1. Dalībnieku reģistrācija: Atbilstoši Latvijas Kausa,  Apvidus Motokrosā nolikumam un dienaskārtībai.

4.2. Sportisti reģistrējoties uzrāda derīgas LaMSF Zelta mopēda vai citu valstu federāciju – FMN izdotas licences, vai personu apliecinošs dokuments un apdrošināšanas polise, ja LaMSF licence tiek iegādātas sacensību dienā.

4.3. Treniņi un braucienu kārtība – saskaņā ar dienas kārtību.

4.4. Braucienu u ilgums:

45 standarts

10 minūtes + 1 aplis

Sporta klase

12 minūtes + 1 aplis

Meitenes

10 minūtes + 1 aplis

50 2A standarts

12 minūtes + 1 aplis

4.5. Sporta klases un 50 2A standarta klases dalībnieki brauc kopā, bet tiek vērtēti atsevišķi.

4.6. 45 standarts dalās uz 2 klasēm saskaņā ar sportistu vecumu – no 1 mēneša līdz 18 gadiem un virs 18 gadiem un tiek vērtēti atsevišķi.

 

 

 

5.   Rezultātu noteikšana

5.1. Sacensību individuālo rezultātu nosaka atbilstoši startējušo sportistu skaitam + ( noteiktie punkti pirmajām trīs vietām 1.v.+ 3, 2.v.+ 2, 3.v.+ 1) startē  20 sportisti pirmajai vietai 20 + 3, otrajai vietai19 + 2, trešai vietai 18 +1, tālāk dilstošā secībā.punktiem saskaņā ar tabulu.āk dilstošā secībā.

Vieta

1v

2v

3v

4v

5v

6v

7v

13v

14v

15v

16v

17v

18v

19v

20v

Punkti

23

21

19

17

16

15

14

8

7

6

5

4

3

2

1

 

5.2. Latvijas čempionāta „Zelta mopēds” motokrosā uzvarētājus nosaka pēc visos braucienos iegūto punktu summas. Vienādas punktu summas gadījumā tiek ņemtas vērā labākas vietas., tālāk – rezultāts pēdējā posmā, priekšpēdēja posmā utt.

5.3. Katra posma uzvarētājus nosaka pēc abu braucienu rezultātu summas. Vienādas punktu summas gadījumā noteicošās ir augstākā vieta pēdējā braucienā.

 

6. Protesti

6.1.Protesti pret rezultātiem var tikt iesniegti rakstiskā formā sacensību galvenajam tiesnesim ne vēlāk, kā 20 minūtes pēc rezultātu oficiālas paziņošanas.

6.2.Protesti par nolikuma pārkāpumiem jāiesniedz rakstiskā formā. Protestam jāpievieno drošības nauda 50Ls apmērā. Ja protests tiek apmierināts, nauda tiek atdota protestētājam, pretējā gadījumā - protesta nauda paliek LaMSF Skijoringa – Zelta mopēda komisijai.

 

7. Apbalvošana

7.1. Katrā posmā katras klases pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar kausiem un diplomiem.

7.2. Latvijas čempionāta „Zelta mopēds” motokrosā  pirmo četru vietu uzvarētāji tiek apbalvoti ar kausiem un diplomiem 

 

8. Finanses

Dalībniekiem, reģistrējoties jāmaksā organizatoram dalības maksa LVL 5.00,-

Vienreizējā licence 5.00,- ( ja nav LaMSF Zelta mopēda licence ).

    :                

                               

 

 

.

 

      .

 

 

 


© 2009 Biedrība SO Valdlauči | izstrāde: it24.lv