cleft
cright

ZM nolikums 2011

 
MŪS ATBALSTA

Atpakaļ


 

Latvijas Čempionāts ,,Zelta mopēds,,

2011 gada NOLIKUMS.

 

 

1.     Organizators:           Latvijas Motosporta federācija, LaMSF Skijoringa komisija.

2.     Trase:                    Garums – 800m; platums – 3-6m; segums – melnzeme, smilts.

3.     Mopēdu klases:      Sporta, standarta 45 cm3, standarta divu ātrumu mopēdi 50cm3.

4.     Finanses:                 Startam sešos, Latvijas Čempionāta posmos „Zelta Mopēdā” dalībnieks iegādājas

                                 Licenci 3.00.- ( sacensību vietā ). 

                                 Dalībniekiem, reģistrējoties jāmaksā dalības maksa LVL 5.00,-

5.     Mototehnika:          Līdz 50 ccm Padomju Savienībā ražotie mopēdi.

             Sporta klase: atļauti jebkādi motori, klonētie, forsētie, bet saglabājot atļauto kubatūru. Nendrīkst mainīt

             orģinālā cilindra un cilindra galvas izskatu.

 Standarta klase 45 cm3: atļauti tikai gaisa dzeses motori, obligāti saglabājot orģinālo motora izskatu, orģinālo karburatoru, orģinālo izpūtēja savienojumu ar cilindru, orģinālo izplūdes līkumu. Orģinālais izspūtējs bez mehāniskās iejauksānās pazīmēm.

Standarta divātrumu klase (standarts 2A) 50cm3: atļauti tikai gaisa dzeses motori, obligāti saglabājot orģinālo motora izskatu, orģinālo karburatoru, orģinālo izpūtēja savienojumu ar cilindru, orģinālo izplūdes līkumu. Orģinālais izspūtējs bez mehāniskās iejauksānās pazīmēm.

             Mopēdiem jābūt aprīkotiem ar labi saredzamām numuru zīmēm, priekšā un abos sānos.

 

 

 

6.     Dalībnieki:

Standarts 45 cm3  līdz 18 gadiem.

Standarts 45 cm3  no   18 gadiem.

Divātrumu 50 cm3 līdz  18 gadiem.

Divātrumu 50 cm3 no    18 gadiem.

Sporta klase bez vecuma ierobežojuma.

Dalībniekam obligāti jābūt ķiverei. Sporta klasē jābūt cimdiem, izturīgam apģērbam un piemērotiem apaviem kas nosedz potīti.

 

7.     Dalībnieku reģistrācija: Atbilstoši Latvijas Kausa,  Apvidus Motokrosā nolikumam un dienaskārtībai.

 

8.     Sacensībās notiek, sešos posmos Latvijas Kausa, APVIDUS MOTOKROSĀ ietvaros.

 

9.     Braucieni:  

      Standarta un sporta klases brauc 2 braucienus 12 min. + 1 aplis.

      1.Starts standarta 45 cm3.

      2.Starts sporta un divu ātrumu ( vērtē pa klasēm ).

      3.Starts standarta 45 cm3.

      4.Starts sporta un divu ātrumu ( vērtē pa klasēm ).

      

        

      

 

10.  Rezultātu noteikšana un apbalvošana:

Sacensību individuālo rezultātu nosaka pēc punktiem saskaņā ar tabulu, pirmajai vietai punktu skaits atbilstoši             startējušiem sportistiem, tālāk dilstošā secībā.

Vieta

1.

2.

3.

4.

5.

…..

…..

…..

19.

20.

Punkti

20

19

18

17

16

…..

…..

….

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Sacensību uzvarētāju nosaka pēc braucienos iegūto punktu summas. Vienādas punktu summas gadījumā noteicošās ir augstākā vieta, pēdējā iebraucienā,

 

 

 

 

 

12.  Apbalvošana – vērtēšana.

     

      1. Standarta 45 cm3. līdz 18 gadiem.

      2. Standarta 45 cm3. no   18 gadiem.

      3. Divu ātrumu klase līdz 18 gadiem.

      4. Divu ātrumu klase no 18 gadiem.

      5. Sporta klase.

 

       Pirmo trīs vietu ieguvēji katrā klasē tiek apbalvoti ar kausiem un diplomiem.

       Sešu posmu kopvērtējumā, pirmo četru vietu uzvarētāji tiek apbalvoti ar kausiem un diplomiem.

 

 

Nepieciešamības gadījumā organizatoram ir tiesības veikt izmaiņas nolikumā.

Informācija: www.motoskijorings.lv,

 

 

Biedrība SO Valdlauči                                                   Zigurds Millers


© 2009 Biedrība SO Valdlauči | izstrāde: it24.lv