cleft
cright

2011 gads

 
MŪS ATBALSTA

Atpakaļ


Sagatavots un apstiprināts                                                                                                                                           Apstiprina

LaMSF Skijoringa komisijas sēdē 04.01.2011                                                                            

                                                                                                                 LaMSF prezidents

                                                                                                                 E.Agarskis

 

 

      LATVIJAS ATKLĀTĀ INDIVIDUĀLĀ ČEMPIONĀTA SKIJORINGĀ

                                        N O L I K U M S .

 

Latvijas atklātā individuālā čempionāta skijoringā NOLIKUMS ir dokuments, kurš nosaka kārtību un principus, pēc kuriem

tiek rīkotas Latvijas atklātā individuālā čempionāta skijoringā sacensības. Ja rodas neskaidrības sakarā ar nolikuma

traktējumu vai arī atklājās nolikuma nepilnības, paskaidrojumus sniedz un trūkumus novērš Skijoringa komisija.

Visus strīdus, kuri ir saistīti ar šā nolikuma traktējumu un būtību, risina tikai un vienīgi Skijoringa komisija.

Strīdus, kuri ir saistīti ar šā nolikuma punktu izpildi, nepieciešamības gadījumā izskata DAK

 

1. Latvijas individuālā čempionāta, kā arī Latvijas Skijoringa kausa sacensības notiek atbilstoši LaMSF  Sporta  kodeksam, LaMSF Disciplinārō un arbitrāžas kodeksu, LaMSF Skijoringa Noteikumiem un šā Nolikuma prasībām, un tām ir atklāts statuss (t.i., citu valstu sportisti drīkst piedalīties Latvijas čempionāta sacensībās  ar savas FMN izdotām licencēm un atļaujām);

1.1. Katram posmam jābūt atsevišķam Nolikumam, kurš nav pretrunā ar šo Nolikumu, bet gan papildina to, un ir apstiprināts LaMSF ne vēlāk, kā nedēļas pirms sacensībām;
1.2. Latvijas individuālā čempionāta skijoringā piedalās sportisti tikai ar LAMSF vai citas FMN izdotām licencēm.

1.3. Skijoringa komisija sadarbībā ar motokrosa komisiju organizē Latvijas Ziemas krosa čempionātu.

 

                    2. Klases, motocikli un starta numuri:

2.1. Latvijas čempionāta Klases un motocikli un dalībnieku vecums:

 

Klase

Līdz (cm3)

 Vecums

<85 cm3

65 - 85 (2 - taktu mtc.)

75 - 150 (4 - taktu mtc.)

 no 5 līdz 15 gadiem

MTK

125 - 200 (2 - taktu mtc.)

līdz 250 (4 - taktu mtc.)

 no 14 gadiem

MMK

 

125 - 200 (2 - taktu mtc.)

līdz 250 (4 - taktu mtc.)

 no 14 gadiem

LTK

No 201 (2 - taktu mtc.)

No 251 (4 - taktu mtc.)

 no 14 gadiem

LMK

No 201 (2 - taktu mtc.)

No 251 (4 - taktu mtc.)

 no 16 gadiem

 

2.2. Latvijas Skijoringa Kausa Klases un motocikli un dalībnieku vecums:

 

Klase

Līdz (cm3)

 Vecums

HTK (HOBBY tautas klase);

HMK (HOBBY meistaru klase)

No 125 (2 - taktu mtc.)

No 150 (4 - taktu mtc.)

no 14 gadiem atbilstoši (MTK; MMK) un

no16 gadiem atbilstoši (LTK;LMK) motocikliem

Vecmeistari

No 125 (2 - taktu mtc.)

No 150 (4 - taktu mtc.)

 ekipāžas kopējais gadu vecums 95 gadi<s></s>

 

2.3. Ziemas čempionāta krosa Klases un motocikli un dalībnieku vecums 

Klase

Līdz (cm3)

 Vecums

Kvadri Open

150 cm3 - 750 cm3 2-taktu un 4-taktu dzinējiem vai 2 cilindriem; Platums ne> kā 1300mm.

 no 16 gadiem

Open Kross

bez radzēm

MX1; MX2; MX3 motocikli

saskaņā ar noteikumiem

Open Kross ar radzēm

MX1; MX2; MX3 motocikli

saskaņā ar noteikumiem

ATV

No 200 (cm3)  

no 18 gadiem

 

 2.4. Riepas:

2.4.1. MTK ; LTK; HTK motocikliem piemērojamas tikai ceļa motociklu riepas, kuras nedrīkst būt grieztas vai citādi pārveidotas.

          Nedrīkst būt motokrosa, enduro vai citas sporta riepas;

2.4.2. MMK ; LMK; HMK motocikliem aizmugurē nedrīkst izmantot ceļa motociklu riepas;

2.4.3. Nedrīkst izmantot riepas ar radzēm;

2.5. Numuri:

2.5.1. Starta numuri tiek piešķirt pēc iepriekšējā gada absolūtā vērtējuma;

2.5.2. Sportistam , kurš atrodas 13. vietā, ir dota iespēja saņemt numuru ārpus ranga, bet rindas kārtībā;

2.5.3. Sportistam ir iespēja nopirkt ( cena 10,- Ls ) personīgu starta Nr. vienai sezonai ārpus rangu tabulas;

2.5.4. Sportistam ir iespēja saglabāt iepriekšējās Skijoringa sezonas Nr., ja neapmierina ranga tabulā iegūtais (ārpus ranga tabulas);

2.5.5. Starta Nr. uz motocikla obligāti abos sānos un priekšpusē;

2.5.6. Cipariem jābūt skaidri saprotamiem un vienā krāsā:

 

                           Gaišs fons -

Tumši cipari

                          Tumšs fons -

 Gaiši cipari

 

3. Dalībnieki

3.1. Sportistu sākuma un beigu vecums tiek skaitīts pēc gada;

3.2. Vecuma ierobežojumi attiecas kā uz braucējiem, tā ari uz slēpotājiem;

 

4. Trases

Trasēm jāatbilst LaMSF Skijoringa Noteikumu prasībām un sacensību dienā pieņemtām ar Trases pieņemšanas Aktu.

 

5. Drošības noteikumi:

5.1. Sportistu un skatītāju drošībai jāatbilst LaMSF Skijoringa Noteikumu prasībām;

5.2. Sportisti un skatītāji paši ir atbildīgi par dabas aizsardzības un drošības noteikumu ievērošanu;

5.3. Sportistu drošības nolūkos force majeure gadījumos trase var tikt mainīta un braucienu laiki var tikt samazināti.

 

6. Sacensību norise:

6.1. Trases pieņemšana                                       8.00 - 9.00 (9.00 - 10.00) iekavās FEB. MAR un APR. mēnešiem

6.2. Reģistrācija skijoringam                                8.00 - 9.00 (9.00 - 10.00)

6.3. Skijoringa Sportistu sanāksme                       10.30         (9.30)

6.4. Startu secība:

  (decembrim un janvārim)

St. Nr.

Klase

Starts

Laiks

Motocikls pirmsstarta zonā (iepazīšanās aplis)

1. starts

MTK / LTK

10.00

15 min + 1 aplis

  9.55

2. starts

Zēni 85

10.30

10 min + 1 aplis

10.25

3. starts

MMK / LMK

10.50

15 min + 1 aplis

10.45

4. starts 

Zēni 85

11.15

10 min + 1 aplis

 

5. starts

MTK / LTK

11.30

15 min + 1 aplis

 

6. starts

HTK / HMK /Vecmeistari

12.00

10 min + 1 aplis

11.55

7. starts

MMK / LMK

12.20

15 min + 1 aplis

 

8. starts

HTK / HMK /Vecmeistari

12.45

10 min + 1 aplis

 

9. starts

Open Kross bez radzēm

13.20

15 min + 1 aplis

13.15

10. starts

Open Kross ar radzēm

13.50

15 min + 1 aplis

13.45

11. starts

Open Kross bez radzēm

14.15

15 min + 1 aplis

 

12. starts

Kvadri OPEN un ATV

14.45

15 min + 1 aplis

14.40

13. starts

Open Kross ar radzēm 

15.10

15 min + 1 aplis

 

14.starts 

Kvadri OPEN un ATV

15.35

15 min + 1 aplis 

 

  

 (februārim, martam un aprīlim)

St. Nr.

Klase

Starts

Laiks

Motocikls pirmsstarta zonā (iepazīšanās aplis)

1. starts

MTK / LTK

11.00

15 min + 1 aplis

10.55

2. starts

Zēni 85

11.30

10 min + 1 aplis

11.25

3. starts

MMK / LMK

11.50

15 min + 1 aplis

11.45

4. starts 

Zēni 85

12.15

10 min + 1 aplis

 

5. starts

MTK / LTK

12.30

15 min + 1 aplis

 

6. starts

HTK / HMK /Vecmeistari

13.00

10 min + 1 aplis

12.55

7. starts

MMK / LMK

13.20

15 min + 1 aplis

 

8. starts

HTK / HMK /Vecmeistari

13.45

10 min + 1 aplis

 

9. starts

Open Kross bez radzēm

14.20

15 min + 1 aplis

14.15

10. starts

Open Kross ar radzēm

14.50

15 min + 1 aplis

14.45

11. starts

Open Kross bez radzēm

15.15

15 min + 1 aplis

 

13. starts

Open Kross ar radzēm 

16.10

15 min + 1 aplis

 

14.starts 

Kvadri OPEN un ATV

16.35

15 min + 1 aplis 

 

 

6.5. Latvijas čempionāta laikā startu secība netiek mainīta.

 

7. Vērtēšana:

7.1. Rezultātus nosaka pēc finiša līnijas šķērsošanas secības, ja ekipāža finišējusi kontrollaikā  un ir nobraukts ne mazāk, kā 60% no līdera veiktās distances;

7.2. Katrā braucienā sportisti gūst punktus, atbilstoši ieņemtajai vietai saskaņā ar tabulu

 

Vieta

1v.

2v.

 3v.

4v.

5v.

6v.

7v.

8v.

9v.

10v.

11v.

12v.

13v.

 14v.

15v.

Punkti

 20

 17

 15

 13

 11

 10

  9

8

7

6

5

4

3

2

1

 

7.3. Latvijas čempionāts notiek 7 (septiņos) posmos;

7.4. Kopvērtējumu nosaka pēc visos LČ notikušajos posmos iegūto punktu summas. Vienādas punktu summas gadījumā tiek ņemtas vērā labākās vietas, tālāk- izcīnītā vieta pēdējā braucienā, tālāk - priekšpēdējā braucienā tt..;

7.5. Vērtēšana Latvijas čempionāta atsevišķos posmos notiek atbilstoši p. 7.2;

7.6. Latvijas čempionāta kopvērtējumu veic LaMSF sekretariāts un apstiprina Skijoringa komisija;

7.7. Visi sacensību dokumenti atrodas LaMSF sekretariātā.

 

 

 

 

 

8. Starta kārtība

8.1. Sezonas pirmajā posmā starta kārtība tiek noteikta saskaņā ar iepriekšējā gada ranga tabulas, nākošajos – pēc iepriekšējā posma rezultātiem;

uz pirmo posmu starta izbraukšanas princips MTK/LTK un MMK/LMK

Izbrakšana uz starta

1

2

3

4

5

6

7

MTK;MMK

1v

 

2v

 

3v

 

4v

LTK;LMK

 

1v

 

2v

 

3v

 

 

8.2. Kvadru OPEN un ATV klasēs divas starta līnijas - pirmajā ATV, otrajā Kvadri Open (ar skijoringa komisijas lēmumu var tikt mainīta starta kārtība);

8.2.1. Pirmais starts tiek dots ATV klasei;

8.2.2. Kvadru OPEN klasei starts tiek dots pēc 15. sek. pēc ATV starta.

 

9. Apbalvošana:

9.1. Latvijas čempionāta posmu uzvarētāji tiek apbalvoti saskaņā ar posma Nolikumu;

9.2. Katra LČ posma godalgoto vietu ieguvēji saņem Diplomus un kausus vai medaļas;

9.3. Latvijas individuālā čempionāta kopvērtējumā 1 vietu ieguvēji izcīna Latvijas Čempiona nosaukumu sekojošās

         klasēs: Zēni 85 ; MTK ; LTK ; MMK ; LMK;

9.4. HTK, HMK, Vecmeistari , klases kopvērtējumā 1. vietu ieguvēji izcīna Latvijas Skijoringa kausu;

9.5. Open kross bez radzēm, Open kross ar radzēm,  Kvadri OPEN  un ATV 4x4 Izcīna Latvijas čempiona nosaukumu Ziemas krosā.

9.6. Latvijas čempionāta kopvērtējumā 1.-3. vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar Kausiem un Diplomiem;

9.7. Jebkura fiziska vai juridiska persona var nodibināt savas speciālās balvas, saskaņojot ar organizatoru.

 

 

10. Protesti:

10.1. Protestiem pret rezultātiem jābūt iesniegtiem rakstiskā formā ne vēlāk, kā 20 min.  pēc rezultātu oficiālās paziņošanas;

10.2. Protestiem pret Nolikumu pārkāpumiem jābūt iesniegtiem rakstiskā formā, uzrādot pārkāpuma punktu, ne vēlāk, kā līdz konkrētās klases brauciena finišam;

10.3. Ja protests attiecas uz sacensību nolikumu vai šo noteikumu pārkāpumu, tas jāiesniedz nekavējoties pēc  pārkāpuma atklāšanas, bet jāizskata pēc konkrētā brauciena finiša;

10.4. Protestiem jāpievieno drošības naudu Ls 50,- apmērā. Ja protests tiek apmierināts, protestētājs naudu saņem atpakaļ, pretējā gadījumā nauda paliek Skijoringa komisijai;

10.5. Ja protesta izskatīšana saistīta ar motora izjaukšanu, tad protestētājs papildus iemaksā organizatoram Ls 100,-. Ja protests tiek apmierināts, protestētājs naudu saņem atpakaļ, pretējā gadījumā naudu saņem mehāniķis, kurš jauca motoru;

10.6. Citus protestus jāiesniedz nekavējoties pēc pārkāpuma pamanīšanas un tos jāizskata uzreiz pēc finiša;

10.7. Par pretenzijām brauciena laikā protestu iesniedz pēc brauciena, un tas jāizskata ne vēlāk kā 20 min. laikā pēc  brauciena finiša.

 


© 2009 Biedrība SO Valdlauči | izstrāde: it24.lv